Parket bij de Hoge Raad, 25-06-2010 / 08/04540


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BM2332
Datum25-06-2010
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Onbehoorlijke taakvervulling bestuurder rechtspersoon (art. 2:9 BW). Reikwijdte décharge; maatstaf van HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM2332 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM2332 ★★