Parket bij de Hoge Raad, 09-07-2010 / 08/04837


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BM3891
Datum09-07-2010
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Aansprakelijkheid bestuurder op grond van onrechtmatige bekrachtiging van vˇˇr oprichting van vennootschap verrichte rechtshandeling, nu bestuurder ten tijde van bekrachtiging wist dan wel redelijkerwijs kon vermoeden dat vennootschap de verplichting uit de bekrachtigde rechtshandeling niet zou kunnen nakomen (art. 2:203 lid 3 BW)? Omstandigheden die handelwijze rechtvaardigen of verontschuldigen? (art. 81 RO).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9764 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6344 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO6011 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3891
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2008:BD9803
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7283
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3891
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2008:BD9803