Parket bij de Hoge Raad, 30-11-2010 / 09/02290


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BN8387
Datum30-11-2010
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt relevante r.o. uit HR LJN BH3079. Gelet op dat arrest had het Hof er blijk van moeten geven te hebben onderzocht of verdachte is gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat voorafgaand aan het eerste politieverhoor en of hem de gelegenheid is geboden van dat recht gebruik te maken dan wel of hij daarvan ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. Nu het Hof dat heeft nagelaten, is de verwerping van het verweer ontoereikend gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8387 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3201 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8387 ★★★