Parket bij de Hoge Raad, 07-12-2010 / 09/00141


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BO1281
Datum07-12-2010
InhoudsindicatieBevestiging vonnis. Aan verdachte is de oproeping om te verschijnen op de tz. in h.b. naar aanleiding waarvan het bestreden arrest is gewezen, tijdig en op de bij de wet voorgeschreven wijze betekend. Blijkens het p-v t.t.z. is verdachte aldaar niet verschenen. Gelet op dit e.e.a. heeft het Hof kennelijk aangenomen, hetgeen niet onbegrijpelijk is, dat verdachte geen t.t.z. van de Pr gevoerd verweer in h.b. wenste te handhaven. Daarom was het Hof niet gehouden bepaaldelijk te beslissen op een eventueel in e.a. gevoerd verweer. Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC5969 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7553 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ5717 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1281 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1281 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR4537