Parket bij de Hoge Raad, 26-04-2011 / 08/03614


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BO5819
Datum26-04-2011
InhoudsindicatieRedelijke termijn na terugwijzing. HR stelt voorop dat het rechtsgevolg dat het Hof aan de overschrijding van de redelijke termijn heeft verbonden slechts op zijn begrijpelijkheid kan worden getoetst en dat het de rechter vrij staat om na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen belangen en omstandigheden, waaronder de mate van overschrijding van de redelijke termijn, te volstaan met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6.1 EVRM (HR LJN BD2578). In casu is s hofs oordeel dat met de vaststelling kan worden volstaan niet onbegrijpelijk. Opmerking verdient dat niets zich ertegen verzet dat de overschrijding van de redelijke termijn in cassatie wordt gecompenseerd door een voortvarende behandeling van de zaak na terug- of verwijzing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7985 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5851 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX5479 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0662 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH8313 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5819 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8349 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ4752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA6340
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5819 ★★★