Parket bij de Hoge Raad, 29-03-2011 / 10/01182


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BP3962
Datum29-03-2011
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn in appelfase. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR LJN BD2578. s Hofs oordeel dat i.c. waar ruim 19 mnd na het instellen van het h.b. door het Hof arrest is gewezen, geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn, is zonder nadere motivering - die ontbreekt - onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat het hof geen bijzondere omstandigheden heeft vastgesteld. HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO5710 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7804 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3962 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3962 ★★