Parket bij de Hoge Raad, 12-07-2011 / 09/02681


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BP7871
Datum12-07-2011
InhoudsindicatieVerbeurdverklaring. Het Hof heeft de verbeurdverklaring niet naar de eis der wet met redenen omkleed, nu in de bestreden uitspraak niet is vastgesteld dat aan de voorwaarden voor verbeurdverklaring is voldaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3128 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN0011 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN1716 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6456 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8747 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB7122 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP7871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN4241 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP7871 ★★