Parket bij de Hoge Raad, 28-06-2011 / 10/01348


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BQ4672
Datum28-06-2011
InhoudsindicatieArt. 359.3 Sv, opgave van bewijsmiddelen. Art. 423.1 Sv, bevestiging vonnis. De Rechtbank heeft in haar vonnis volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen als bedoeld in art. 359.3.2e volzin Sv. De raadsman van verdachte heeft bij de behandeling van de zaak in hoger beroep vrijspraak bepleit ten aanzien van het onder 1 en 2 tenlastegelegde. Uit de bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden indien door of namens de verdachte ter terechtzitting vrijspraak is bepleit. Gelet op het voorgaande had het Hof het vonnis van de Rechtbank niet mogen bevestigen dan onder de in art. 423.1 Sv bedoelde aanvulling van gronden, te weten de in art. 359.3.1e volzin Sv bedoelde weergave van de inhoud van de bewijsmiddelen met betrekking tot de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV1146 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ4672 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ4672 ★★