Parket bij de Hoge Raad, 09-12-2011 / 10/01443


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BR2045
Meer over deze zaak:
Datum09-12-2011
InhoudsindicatieHuur perceel grond. Procesrecht. Afstandsbeding inhoudende dat verhuurder bij onteigening geen schadevergoeding jegens huurder is verschuldigd. Gelet op art. 1 Eerste protocol EVRM in samenhang met art. 7:377 en 7:399 BW en art. 42a (oud) Ow., volgt uit art. 3:40 lid 2 BW dat dit beding vernietigbaar is. Omdat hierop toegesneden verweer geheel nieuw was en niet in verlengde lag van reeds door partijen omlijnde rechtsstrijd in appel en zich hier niet een van de uitzonderingen voordoet als genoemd in HR 20 juni 2008, LJN BC4959, NJ 2009/21 en 19 juni 2009, LJN BI8771, NJ 2010/154, heeft het hof, door uitbreiding verweer te aanvaarden, grenzen goede procesorde miskend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG3582 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF9414 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO4608 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AJ0513 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5371 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL0668
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV6684 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5371 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL0668
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5784
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX7362
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY4489
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW6856