Parket bij de Hoge Raad, 25-10-2011 / 10/05346


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BR3045
Datum25-10-2011
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Het oordeel van het Hof dat uit het pv van de politie kan worden afgeleid dat verdachte is gewezen op zijn recht voorafgaande aan het eerste verhoor een raadsman te raadplegen en dat hij daarvan geen gebruik heeft willen maken is, gelet op hetgeen door het Hof uit genoemd pv is weergegeven, niet begrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR3045 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL6532
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR3045 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL6532
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BV6735