Parket bij de Hoge Raad, 12-10-2012 / 11/00150


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU3785
Datum12-10-2012
InhoudsindicatieAlgemene wet bestuursrecht, Artikel 2, lid 1, Besluit proceskosten bestuursrecht. Belanghebbende stemt vooraf in met niet-naleving van artikel 10:3, lid 3, Awb. Geen bovenforfaitaire proceskostenvergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU3929 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA2060 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8869 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA9380 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD9084 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU3785 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BQ0006
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BO1875
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9022
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU4018
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2010:BL6154
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM1887
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BD3961
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:AZ9999
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU3785 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:609
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:608