Parket bij de Hoge Raad, 24-01-2012 / 11/02435


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU6012
Datum24-01-2012
InhoudsindicatieTBS met dwangverpleging, art. 37, 37a en 37b Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BG1645 m.b.t. de waardering van de rapporten en adviezen en de (beperkte) toetsing in cassatie van het oordeel van de feitenrechter. De klacht dat het Hof geen TBS met dwangverpleging kon opleggen omdat het Hof geen verband tussen de stoornis en het gevaar voor herhaling heeft vastgesteld faalt. Het Hof heeft tot uitdrukking gebracht dat de bij verdachte vastgestelde gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis zonder behandeling een zodanig groot gevaar voor de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen in het leven roept dat dit de oplegging van de maatregel van TBS met dwangverpleging eist. De klacht dat het hof de rapporten van de deskundigen heeft gedenatureerd faalt eveneens. Het Hof heeft de onderdelen van deze rapporten terzijde gesteld vzv. deze rapporten inhouden dat er geen gronden zijn voor TBS met dwangverpleging en alleen die onderdelen weergegeven die het Hof relevant heeft geacht voor de oplegging van de maatregel. Deze waardering van de rapporten is aan de feitenrechter voorbehouden en onttrekt zich aan de toetsing in cassatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1311 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5624 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG1645 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF3162 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6012 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7812 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6012 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX9407 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7812 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3628