Parket bij de Hoge Raad, 12-06-2012 / 10/02770


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BW7945
Datum12-06-2012
InhoudsindicatieBetekening inleidende dagvaarding. HR herhaalt relevante overweging uit LJN AD5163. Nu uit de stukken van het geding niet blijkt dat is getracht de inleidende dagvaarding uit te reiken aan het door verdachte bij de politie genoemde adres, zodat ervan moet worden uitgegaan dat dit niet is geschied, is het oordeel van het Hof dat de inleidende dagvaarding geldig is betekend, niet naar de eis der wet met redenen omkleed.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5163 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD4727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3128 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8360 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN1716 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM8040 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB7122 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4994 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX3925 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7945 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU2898 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7945 ★★