Parket bij de Hoge Raad, 18-09-2012 / 10/05114 J


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BX4693
Datum18-09-2012
InhoudsindicatieOM-cassatie. Jeugdzaak. Art. 410 Sv. De HR herhaalt de toepasselijke overweging uit HR NJ 1998/287 dat in h.b. in e.a. begane verzuimen en vergissingen kunnen worden hersteld, en nader bekend geworden gegevens bij het onderzoek kunnen worden betrokken. Dit brengt mee dat het aan het OM vrijstaat enkel om die reden in h.b. te gaan. Daaruit vloeit voort dat het OM in een dergelijk geval in zijn appelschriftuur reeds kan aanduiden dat het, ten einde een nieuwe beoordeling te verkrijgen o.b.v. een gewijzigde tll., in h.b. is gekomen. Een dergelijke schriftuur kan als een schriftuur, houdende grieven in de zin van art. 410 Sv worden aangemerkt. s Hofs oordeel dat de schriftuur i.c. niet als zodanig kan worden aangemerkt, berust op een verkeerde rechtsopvatting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ1702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB7088 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN4322 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4693
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4693