Parket bij de Hoge Raad, 06-12-2012 / 12/01949


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BY7676
Datum06-12-2012
InhoudsindicatieCONCLUSIE PG A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 13 maart 2012, nr. 11/00546, LJN BV9731, NTFR 2012/1013 met noot Van Arnhem. In de eerste plaats gaat het hier om de vraag of het Hof in strijd met de goede procesorde heeft gehandeld doordat een niet onpartijdig te achten raadsheer van het Hof, optredend als raadsheer-plaatsvervanger, in deze zaak mede de uitspraak heeft gedaan. De gemachtigde van belanghebbende heeft daartoe gewezen op een vroeger touwtrekken tussen hem en het voormalige belastingadvieskantoor van de raadsheer om belanghebbende als cliŽnt te verwerven c.q. te behouden. Ook heeft de gemachtigde melding gemaakt van al langer bestaande slechte verhoudingen tussen hem en de raadsheer. Vervolg inhoudsindicatie zie de conclusie
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 06-12-2012 (met noot)
B.M.E.M. Schols
NTFR 2013/513
Raadsheer-plaatsvervanger is mogelijk onvoldoende onpartijdig.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5393 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU7352 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB1375 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:836 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU3785 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA7956 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE0287 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV9731 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA6345
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4457
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BV1066
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BR1231
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BU9795
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BO2148
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BU4419
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BL2917
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ7077
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BI0054
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:836 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1634
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1526
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1270
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1822
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1282
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1822