Parket bij de Hoge Raad, 08-11-2013 / 13/00707


ECLIECLI:NL:PHR:2013:1236
Datum08-11-2013
InhoudsindicatieContractenrecht. (Appel)procesrecht. Appeldagvaarding uitgebracht aan verkeerde vennootschap. Processuele positie geÔntimeerde/incidenteel appellant. Uitleg gedingstukken. Uitleg overeenkomst tot overdracht aandelen holding afvalverwerkende bedrijven. Haviltex-maatstaf. Leidt schending verplichting zo spoedig mogelijk melden van inbreuk op garanties tot verval van recht? Slagende motiveringsklachten. Beoordeling tijdigheid melding. Grenzen rechtsstrijd. Verbod van terugwijzing, (gedeeltelijk) eindvonnis.
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 08-11-2013 (met noot)
P.S. Bakker
JOR 2014/92
Overname van aandelen, Uitleg garantiebepaling in koopovereenkomst, Haviltex-maatstaf, Oordeel hof, dat niet-nakoming van de verplichting tot het zo spoedig mogelijk melden van inbreuken op de garantie leidt tot verval van recht, is onvoldoende gemotiveerd, Vernietiging en verwijzing, Verwijzing naar HR 5 april 2013, ęJORĽ 2013/198, m.nt. Bakker (Lundiform/Mexx)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8991 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ7617 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB3733 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9615 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:260 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7846 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7195 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX7195 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8991 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ7617 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA3996 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AI0268 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:260 ★★★★★