Parket bij de Hoge Raad, 19-02-2013 / 11/04340 J


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BZ1363
Datum19-02-2013
InhoudsindicatieSalduz. Jeugdige verdachte. Uitdrukkelijk afstand recht op bijstand tijdens politieverhoor? Onder de door het Hof vastgestelde omstandigheden dat de jeugdige verdachte voorafgaand aan het verhoor door de politie, waarbij hij de tot het bewijs gebezigde verklaring heeft afgelegd, overleg heeft gevoerd met een advocaat, dat hij tijdens het verhoor werd bijgestaan door zijn moeder als vertrouwenspersoon, alsmede dat na consultatie van de advocaat noch door verdachte noch door deze advocaat te kennen is gegeven dat verdachte zich gedurende het verhoor wilde laten bijstaan door een advocaat, getuigt s Hofs oordeel dat geen sprake is van een vormverzuim in die zin dat niet gezegd kan worden dat inbreuk is gemaakt op de in HR LJN BH3079 onder 2.6 geformuleerde regel (een aangehouden jeugdige heeft recht op bijstand door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie), niet van een onjuiste rechtsopvatting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7004 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1363
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1363