Parket bij de Hoge Raad, 07-06-2013 / 12/01939


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BZ1717
Datum07-06-2013
InhoudsindicatieWerkgeversaansprakelijkheid voor RSI;, art. 7:658 BW. Zorgplicht werkgever, art. 4 Besluit beeldschermwerk; inlichtingenplicht werkgever over aard werkzaamheden en daaraan verbonden gevaren en maatregelen ter voorkoming of beperking gevaren, art. 6 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet 1994. Causaal verband, omkeringsregel, stelplicht en bewijslast (HR 17 november 2000, LJN AA8369, NJ 2001/596, Unilever/[A], HR 23 juni 2006, LJN AW6166, NJ 2006/354, [B/C], en HR 9 januari 2009, LJN BF8875, NJ 2011/252, [D]/BAM). Onzekerheid of onbepaaldheid van het verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden; onduidelijkheid omtrent aard en oorzaak van gestelde gezondheidsklachten. Geen proportionele aansprakelijkheid (HR 31 maart 2006, LJN AU6092, NJ 2011/250). Vaststelling van verband tussen gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden oordeel van feitelijke aard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2800 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8521 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU6092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7491 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ0419 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2921 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8369 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6541 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF8875 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR5223 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW6166 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX8349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4014 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF8254 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW6167 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7591 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3514 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ6266 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7590 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AN8601 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7387
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7387
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2609
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:8015
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:5470
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3643