Parket bij de Hoge Raad, 23-04-2013 / 11/00485 P


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BZ8160
Datum23-04-2013
InhoudsindicatieProfijtontneming. Artt. 328, 331 en 415 Sv. Verzuim te beslissen op een voorwaardelijk getuigenverzoek. Nu de aan het verzoek verbonden voorwaarde was vervuld, had het Hof uitdrukkelijk op het verzoek dienen te beslissen. Dit verzuim heeft nietigheid tot gevolg.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ8491 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG1667 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU2901 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU2903 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW2482 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5403 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8160 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0647 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8648 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3742 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7975
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8160 ★★