Parket bij de Hoge Raad, 11-06-2013 / 11/04430


ECLIECLI:NL:PHR:2013:CA2555
Datum11-06-2013
InhoudsindicatieOM-cassatie. Salduz, niet-aangehouden verdachte. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BH3079 en HR LJN BN7727. Nu verdachte zich op verzoek van de politie heeft gemeld op het politiebureau en hem voor het verhoor de cautie is gegeven, is s Hofs kennelijke oordeel dat de in HR LJN BH3079 geformuleerde regel i.c. geldt ofschoon verdachte niet was aangehouden onjuist. Dat verdachte niet wist waarom hij zich moest melden noch dat zijn aanhouding zeer wel mogelijk was geweest leidt tot een ander oordeel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6908 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7953 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2555 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU3504 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX9551
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2216
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BR7074
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2555 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BR7074
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:10163