Parket bij de Hoge Raad, 27-05-2014 / 13/01999


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1418
Datum27-05-2014
InhoudsindicatieArt. 248e Sr. Grooming. Voor strafbaarheid van grooming is naast de in art. 248e Sr genoemde overige vereisten o.m. vereist dat verdachte een ontmoeting voorstelt, alsmede dat hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting. Het Hof heeft zijn oordeel dat is voldaan aan deze vereisten gebaseerd op o.m. de volgende vaststellingen: (i) verdachte heeft bij herhaling bij so. aangedrongen op een ontmoeting en daartoe voorgesteld elkaar te ontmoeten in het bos, in het winkelcentrum en bij haar thuis, waarbij hij een concrete middag, avond dan wel een tijdstip heeft genoemd; (ii) verdachte heeft er bij so. herhaaldelijk op aangedrongen dat de ontmoetingen snel zouden plaatsvinden en hij heeft haar onder druk gezet; en (iii) verdachte heeft so. i.h.k.v. het concretiseren van een afspraak zijn telefoonnummer gegeven. Het Hof heeft geoordeeld dat de onder (ii) en (iii) bedoelde handelingen waren gericht op het verwezenlijken van de voorgestelde ontmoeting zoals bedoeld onder (i). Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3140 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ9941 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:4000 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:CA2959
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:5231
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3140 ★★★