Parket bij de Hoge Raad, 12-09-2014 / 13/03613


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1747
Datum12-09-2014
InhoudsindicatieWerkgeversaansprakelijkheid. Art. 7:658 BW. Zorgplicht werkgever. Aanvullende veiligheidsmaatregelen indien de plaats van werkzaamheden belet dat werkgever toezicht houdt op naleving van instructies? HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7590, NJ 2013/11. Mate waarin werkgever toezicht moet houden op naleving instructies. Hoge eisen aan stelplicht werkgever? Onderscheid met HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5223, NJ 2011/598. Omstandigheden van het geval. Verwijt dat werkgever in strijd met cao geen ongevallenverzekering heeft afgesloten; art. 6:74 BW; aanvulling rechtsgronden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR5223 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3519 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7590 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3519 ★★★