Parket bij de Hoge Raad, 24-06-2014 / 13/05439


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1757
Datum24-06-2014
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn. Het Hof heeft volstaan met constatering van de overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2008:BD2578 en waarnaar is verwezen in ECLI:NL:HR2014:296 is het daartegen gerichte middel terecht voorgesteld. HR doet de zaak zelf af en vermindert de opgelegde betalingsverplichting met het in beginsel bij ontnemingszaken geldende maximum van 5.000.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BU2056 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9372 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9449 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6376 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2848 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:928 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2848 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187