Parket bij de Hoge Raad, 09-09-2014 / 12/03070


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1929
Datum09-09-2014
InhoudsindicatieStrafoplegging en redelijke termijn. Straf verminderd i.v.m. geconstateerde overschrijding redelijke termijn? Het Hof constateert wel een overschrijding van de redelijke termijn in e.a., maar heeft verzuimd (expliciet) aan te geven welke straf zou zijn opgelegd zonder de geconstateerde overschrijding. In e.a. is 28 maanden opgelegd en in h.b. 6 maanden gevangenisstraf. Het moet er i.c. voor worden gehouden dat het Hof de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf substantieel heeft verminderd i.v.m. geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn. Bij die stand van zaken is, mede gelet op de strekking van het geschonden voorschrift, het belang van vd bij zijn cassatieberoep niet evident, terwijl de schriftuur niet de in ECLI:NL:HR:2012:BX0146, NJ 2013/241, rov. 2.6.2. vereiste toelichting m.b.t. het belang bij het ingestelde cassatieberoep en het - rechtens te respecteren - belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak en een nieuwe feitelijke behandeling van de zaak bevat. HR verklaart het beroep o.g.v. art. 80a RO niet-ontvankelijk. CAG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0912 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3092 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE0055 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3092 ★★★