Parket bij de Hoge Raad, 19-12-2014 / 13/01515


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2342
Meer over deze zaak:
Datum19-12-2014
InhoudsindicatieKort geding. Auteursrecht; inbreukactie My little pony. Toepasselijkheid art. 36 VWEU bij handelsbeperkingen die voortvloeien uit gedeeltelijk geharmoniseerd auteursrecht. Willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking? Slaafse nabootsing, maatstaf. Tardieve grief, grenzen van de rechtsstrijd. Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) van toepassing op oneerlijke concurrentie (slaafse nabootsing) tussen ondernemingen? HvJEU 2 maart 1982, ECLI:EU:C:1982:72, NJ 1983/212 (IDG/Beele). Toewijzing proceskosten auteursrechtelijke grondslag principale beroep, ambtshalve begroting bij gebreke van uitsplitsing, art. 1019h Rv.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY1529 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX9705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6999 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:88 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR3059 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8661 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1063 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AX9705 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3452 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2042 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ6999 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1834 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7456 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2007:BB0755 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO6893 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1063 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:433