Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2014 / 12/05212


ECLIECLI:NL:PHR:2014:587
Datum22-04-2014
InhoudsindicatieArt. 246 Sr, ontuchtige handelingen. Fotograferen onder rok van winkelende vrouw waarbij been wordt geraakt. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BW5000. Gelet hierop en mede in aanmerking genomen dat het Hof omtrent enige voor het plegen of dulden van ontucht relevante interactie tussen verdachte en aangeefster slechts heeft vastgesteld dat verdachte bij het fotograferen onder de rok aangeefster aan een van haar benen heeft geraakt, geeft s Hofs oordeel dat aangeefster ontuchtige handelingen heeft moeten dulden, blijk van een te ruime en dus onjuiste uitleg van dat in de tll en bewezenverklaring voorkomende, aan art. 246 Sr ontleende begrip.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1379 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5000 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU5254 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1499 ★★