Parket bij de Hoge Raad, 30-06-2015 / 14/06491


ECLIECLI:NL:PHR:2015:1295
Datum30-06-2015
InhoudsindicatieCassatie in het belang der wet. Redelijke termijn in jeugdzaken. 1. Rechtgevolgen overschrijding redelijke termijn in zaken waarin het strafrecht voor jeugdigen is toegepast. 2. Redelijkheid van de termijn van 16 mnd. waarbinnen een zaak tegen een jeugdige in beginsel moet worden afgedaan. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AL9062, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, ECLI:NL:HR:2010:BL3228 en ECLI:NL:HR:BP5361. De HR ziet op dit moment geen aanleiding tot aanpassing van zijn rechtspraak m.b.t. de rechtsgevolgen van overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM in zaken waarin het strafrecht voor jeugdigen is toegepast. Ad 2. De door de HR gehanteerde vuistregel dat in gevallen waarin het strafrecht voor jeugdigen is toegepast, de zaak zowel in e.a. als in h.b. binnen 16 mnd. dient te zijn afgedaan beoogt recht te doen aan het belang dat gemoeid is met de voortvarende afdoening van de zaak als aan het belang dat is gelegen in de waarborging van de kwaliteit van het strafproces. Deze vuistregel laat geheel onverlet dat een zo mogelijk voortvarender afdoening onmiskenbaar gewenst is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5322 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP5361 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL3228 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3871 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BZ3522 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BV2783 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2465 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL4514 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY7720 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM5290 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AL9062 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AL9062 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3181 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2556 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2008:BG7851 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM5292 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8048
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:6619
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:3967
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY3553
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1548
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:6021
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:872
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1602
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:9468
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8587
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7739
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO4305
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2465 ★★★★