Parket bij de Hoge Raad, 15-09-2015 / 13/05079


ECLIECLI:NL:PHR:2015:2262
Datum15-09-2015
InhoudsindicatieSlagende bewijsklacht medeplegen hennepteelt. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2014:3474. Het Hof heeft voor zijn oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het opzettelijk telen van hennep i.h.b. in aanmerking genomen dat verdachte bij zijn vertrek naar Thailand zijn woning en de daarin aanwezige voorzieningen voor het telen van hennep ter beschikking heeft gesteld aan een derde voor het telen van hennep en aldus deze teelt heeft gefaciliteerd. In aanmerking genomen dat dit op het eerste gezicht duidt op een gedraging die doorgaans met medeplichtigheid in verband wordt gebracht, behoeft s Hofs oordeel dat verdachte als medepleger van hennepteelt kan worden aangemerkt nadere motivering, mede gelet op het ontbreken van nadere vaststellingen m.b.t. een nauwe en bewuste samenwerking of mogelijke aandachtspunten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:718 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7805 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:716 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3637 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9353 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE8838 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2745 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3128 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AL3537 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:882 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:885 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN0011 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3133 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1794 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3317 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN1716 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0068 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4260 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO6702 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1355 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2967 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1263 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK0972 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:708 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT8951 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3773 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3317 ★★★★