Parket bij de Hoge Raad, 29-09-2015 / 14/04197


ECLIECLI:NL:PHR:2015:2300
Datum29-09-2015
InhoudsindicatieToegewezen wettelijke rente over vordering b.p., schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. De omstandigheid dat een b.p. niet heeft gevorderd dat de wettelijke rente wordt vergoed, staat niet eraan in de weg dat de aan verdachte opgelegde verplichting tot betaling aan de Staat inhoudt dat de wettelijke rente vergoed moet worden (vgl. ECLI:NL:HR:2014:2652). Een vernietiging door de HR van de beslissing van het Hof dat de wettelijke rente betaald moet worden over de aan de b.p. toegewezen schadebedragen, laat de verplichting voor verdachte de wettelijke rente te betalen over het bedrag van de aan hem opgelegde verplichtingen tot betaling aan de Staat in stand. Aldus heeft verdachte in cassatie niet een voldoende in rechte te respecteren belang bij zijn klacht over de beslissing van het Hof dat de toegewezen vorderingen van de b.p. vermeerderd moeten worden met de wettelijke rente. HR derhalve: art. 80a RO. Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2652 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3362 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:547 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3362 ★★★★