Parket bij de Hoge Raad, 27-10-2015 / 14/03955


ECLIECLI:NL:PHR:2015:2323
Datum27-10-2015
InhoudsindicatieSalduz. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:BH3079, NJ 2009/349. Het Hof heeft de door ve op 3 juli 2008 bij de politie afgelegde verklaring tot het bewijs gebezigd. Daarmee heeft het Hof miskend dat, naar uit genoemd arrest volgt, een dergelijk verzuim behoudens een tweetal uitz. zonder meer tot bewijsuitsluiting dient te leiden. Doen die uitz. zich niet voor, dan zal de desbetreffende verklaring van de ve dus niet voor het bewijs mogen worden gebruikt. Zulks behoeft evenwel bij gebrek aan belang niet tot cassatie te leiden. Het onjuiste gebruik van genoemde verklaring betekent dat de bwv van feit 1 alleen v.zv. deze inhoudt dat ve over de borsten en de vagina () heeft gewreven, ontoereikend is gemotiveerd. Gelet op de inhoud van de overige door het Hof gebezigde bwm, is de bwv van hetgeen onder 1 overigens en onder 2 is tenlastegelegd immers - ook met weglating van voormelde verklaring van ve - toereikend gemotiveerd. Gelet daarop en in aanmerking genomen dat de aard en de ernst van hetgeen is bewezenverklaard in zijn geheel beschouwd niet worden aangetast indien het gewraakte onderdeel uit de bwv van feit 1 vervalt, heeft ve geen rechtens te respecteren belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak en terug-of verwijzing van de zaak voor een nieuwe behandeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO6446 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2842 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ0502 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:234 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ9287 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9838 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF1938 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3436 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:133 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3436 ★★