Parket bij de Hoge Raad, 06-10-2015 / 14/00703


ECLIECLI:NL:PHR:2015:2327
Datum06-10-2015
InhoudsindicatieSlagende bewijsklacht. De aan het middel ten grondslag liggende opvatting dat in een geval als i.c. waarin - ook al noopt art. 69.2 AWR daartoe niet - niet alleen ten laste is gelegd dat onjuiste of onvolledige aangiften zijn gedaan, maar ook dat in die aangiften een te laag belastbaar bedrag is opgegeven, dat laatste slechts kan worden bewezen indien vaststaat dat het werkelijk in aanmerking te nemen bedrag hoger is, is juist. Het Hof heeft dat miskend. Het Hof had, in aanmerking genomen het in h.b. gevoerde verweer dat blijkens de uitspraak van 2 juli 2010 van de belastingkamer van het Hof de aan X BV in rekening gebrachte omzetbelasting in de aangiften terecht in vooraftrek is gebracht, niet in het midden mogen laten hoe die uitspraak zich verhoudt tot de vraag of het werkelijk in aanmerking te nemen belastbare bedrag hoger is dan het door X BV opgegeven belastbare bedrag.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BQ8596 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR3719 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ6140 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3440
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3440