Parket bij de Hoge Raad, 23-01-2015 / 14/00761


ECLIECLI:NL:PHR:2015:25
Datum23-01-2015
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad. Elektriciteitswet 1998. Onrechtmatig handelen Staat bij verdeling importcapaciteit energiemarkt. Berekening schadevergoeding. Daadwerkelijk gemaakte kosten, gehanteerde tarief voor vaste kosten bijcontractering. Boetes wegens overschrijding van gecontracteerde hoeveelheid elektriciteit, toerekening aan de Staat.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3593 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2162 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR7435 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6699 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH5410 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1070 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:478 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BP3088 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1070 ★★