Parket bij de Hoge Raad, 24-03-2015 / 13/05039


ECLIECLI:NL:PHR:2015:665
Datum24-03-2015
InhoudsindicatieBewijsklacht m.b.t. wederspannigheid en belediging gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Blijkens zijn overwegingen heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat het betoog van de verdediging dat de verdachte voorafgaand aan zijn bewezenverklaarde gedragingen een klap heeft gekregen van een agent, niet aannemelijk is geworden omdat het in strijd is met de inhoud van de p-vs. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk. Nu dit oordeel de verwerping van het betoog van de verdediging zelfstandig draagt, kan de - op zichzelf terecht voorgedragen - klacht over de kennelijk ten overvloede bedoelde overweging van het Hof dat de door verdachte voorgestane toedracht bij het uitdelen van de klap geen invloed heeft op het door het Hof bewezenverklaarde, niet tot cassatie leiden. Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2919 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ2808 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5513 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:709 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1327
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1327