Parket bij de Hoge Raad, 29-05-2015 / 14/03056


ECLIECLI:NL:PHR:2015:814
Datum29-05-2015
InhoudsindicatieAppelprocesrecht, pensioenrecht. Vordering overheidswerknemer (art. 21 lid 1 Wet privatisering ABP) tegen werkgever tot compensatie omdat over gratificaties geen pensioenpremie is ingehouden. Omvang van rechtsstrijd in appel. Tweeconclusieregel, art. 347 lid 1 Rv (HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21; HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771, NJ 2010/154).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8278 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2906 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AO8396 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2408 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD9145 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7319 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2009:BH0280
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2906 ★★★★