Parket bij de Hoge Raad, 01-11-2016 / 15/01565


ECLIECLI:NL:PHR:2016:1243
Datum01-11-2016
InhoudsindicatieGeluidsopnamen gehecht aan het proces-verbaal van de terechtzitting. Eisen p.-v. t.z. ex art. 326 Sv. Art. 326 Sv voorziet niet in de (gedeeltelijke) vervanging van het schriftelijk p.-.v. t.z. door een geluidsopname van hetgeen t.t.z. aan de orde is geweest. Indien de wetgever dit aangewezen acht kan een voorziening in het leven worden geroepen op grond waarvan, ingeval een geluidsopname van het verhandelde t.t.z. is gemaakt, die opname wordt verstrekt aan procespartijen met het oog op de controle van de verslaglegging in het p.v. De cassatieprocedure is een doorgaans volledig schriftelijk proces dat niet geŽigend is voor het uitluisteren van geluidsopnames en in voorkomende gevallen het bieden van een mogelijkheid tot het maken van op- en aanmerkingen door partijen. HR stelt voorzitter en griffier van het hof in de gelegenheid een p.-v. op te maken dat voldoet aan de eisen van art. 326 Sv. CAG: verdachte heeft geen belang bij cassatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF3162 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2007:AZ9644 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2838 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:417
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2922
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:94
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:ZD8086
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2838 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:417