Parket bij de Hoge Raad, 01-04-2016 / 15/01274


ECLIECLI:NL:PHR:2016:245
Meer over deze zaak:
Datum01-04-2016
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Aandelenleaseovereenkomst Dexia. Kan de echtgenoot die in de verhouding tot Dexia heeft te gelden als partij bij de overeenkomst zich op art. 1:88 BW beroepen?
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3868 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1442
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4786
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU6760
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1442