Parket bij de Hoge Raad, 21-06-2016 / 14/04760


ECLIECLI:NL:PHR:2016:762
Datum21-06-2016
InhoudsindicatieVerwerping beroep op n-o OM. Onjuiste aangifte omzetbelasting. Richtlijnen aanmelding, transactie en vervolging fiscale delicten en douanedelicten, Stcrt. 2005, 247 (de ATV-Richtlijnen 2006). Gelet op s Hofs vaststelling dat verdachte als ondernemer in de zin van de Wet omzetbelasting 1968 een onjuiste aangifte heeft gedaan en dat het fiscaal nadeel 12.000 - dus minder dan 12.500 - bedraagt, is s Hofs oordeel dat het OM niet in strijd met de ATV-richtlijnen 2006 heeft gehandeld door tot strafvervolging over te gaan, ontoereikend gemotiveerd, in aanmerking genomen dat het in die richtlijnen gehanteerde drempelbedrag voor ondernemers 12.500 bedraagt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BQ8596 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU2246 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC9412 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:234 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6012 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2020 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2020 ★★