Parket bij de Hoge Raad, 05-09-2017 / 15/03871


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1064
Datum05-09-2017
InhoudsindicatieGekwalificeerde diefstal, vordering b.p. Gevorderde vergoeding van iPad en Acer tablet die niet in de bewezenverklaring zijn vermeld. Causaal verband. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:175 m.b.t. het kunnen vorderen van schade en het opleggen van een svm indien voldoende verband bestaat tussen het bewezenverklaarde handelen van verdachte en de schade. s Hofs oordeel dat de schade m.b.t. de iPad en Acer tablet als rechtstreekse schade van het bewezenverklaarde handelen van verdachte kan worden aangemerkt, geeft niet blijk van miskenning van voornoemde vooropstelling en is evenmin onbegrijpelijk. Dat deze voorwerpen niet in de bewezenverklaring zijn vermeld, maakt dat niet anders. HR neemt mede in aanmerking dat het Hof in zijn nadere bewijsoverwegingen heeft vastgesteld dat bij de bewezenverklaarde inbraak "onder meer" horloges en andere sieraden zijn weggenomen, alsmede de omstandigheid dat door of namens verdachte de gevorderde schadevergoeding niet is betwist.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1522 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG7762 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW3559 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8755 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:134 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH0180 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:885 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:175 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB7075 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2637 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1123 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2637 ★★