Parket bij de Hoge Raad, 19-09-2017 / 15/02972


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1225
Datum19-09-2017
InhoudsindicatieOplichting m.b.t. verkoop van elektronica en overnachten in hotel. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2016:2892 m.b.t. vereiste dat iemand door een oplichtingsmiddel wordt 'bewogen' tot een van de in art. 326 Sr bedoelde handelingen. Het Hof heeft geoordeeld dat verdachte door kort gezegd het gebruik van een valse naam en het bij de aangevers doen voorkomen dat hij goedkoop elektronische producten uit Andorra kon leveren de aangevers heeft bewogen tot betaling van een geldbedrag. Gelet op de door het Hof vastgestelde f&o en mede in aanmerking genomen dat het Hof de bewezenverklaring heeft doen steunen op de omstandigheid dat "verdachte binnen een korte periode telkens op soortgelijke wijze te werk is gegaan, in het bijzonder [door] telkens het gebruik van de valse naam X en telkens het bij de aangevers doen voorkomen dat hij goedkoop elektronica [] kon leveren", is het oordeel van het hof dat de aangevers telkens door verdachtes handelen zijn bewogen tot de afgifte van een geldbedrag onjuist noch onbegrijpelijk. De enkele door de verdediging aangevoerde omstandigheid dat nader onderzoek ertoe had kunnen leiden dat een onjuiste voorstelling van zaken zou worden doorzien, brengt niet mee dat een beoogd slachtoffer die onjuiste voorstelling van zaken ook zonder nader onderzoek had moeten doorzien. Volgt verwerping. CAG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM2452 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2094 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2889 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2892 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1890 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0806 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1354 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BS7910 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5719 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1216 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1817 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1247 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3052 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1366 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2955 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:952 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5604 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ4763 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:944 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1092 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT6468 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:28
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:20
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:22
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2955 ★★★