Parket bij de Hoge Raad, 10-10-2017 / 16/00354


ECLIECLI:NL:PHR:2017:1357
Datum10-10-2017
InhoudsindicatieISD-maatregel opgelegd aan ongewenst verklaarde vreemdeling t.z.v. opzetheling, gekwalificeerde diefstal en poging tot diefstal. Voldaan aan voor oplegging van ISD-maatregel noodzakelijke voorwaarden a.b.i. art. 38m.1 onder 2 Sr (eerdere veroordelingen onherroepelijk en straffen ten uitvoer gelegd)? Gelet op inhoud uittreksel JD is s Hofs oordeel dat veroordelingen tot vrijheidsbenemende straf die het bij oplegging ISD-maatregel heeft betrokken, onherroepelijk waren voorafgaand aan bewezenverklaarde feiten niet onbegrijpelijk. De enkele omstandigheid dat zo'n veroordeling in de rubriek "openstaande zaken betreffende misdrijven" is opgenomen, maakt dat niet anders. Evenmin is onbegrijpelijk s Hofs oordeel dat straffen die bij die veroordelingen zijn opgelegd voorafgaand aan bewezenverklaarde feiten ten uitvoer zijn gelegd. Immers, voormeld uittreksel houdt t.a.v. vonnis van 5 december 2011 in dat verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden en dat voorlopige hechtenis is gestart op 30 november 2011 en is beŽindigd op 22 augustus 2012. Het houdt voorts t.a.v. vonnis van 10 januari 2013 in dat aan verdachte een gevangenisstraf is opgelegd van tien maanden en dat voorlopige hechtenis is gestart op 31 oktober 2012 en is beŽindigd op 27 augustus 2013. Het houdt tot slot t.a.v. vonnis van 11 januari 2010 in dat aan verdachte een gevangenisstraf is opgelegd van 4 maanden en dat voorlopige hechtenis is gestart op 29 oktober 2009 en is beŽindigd op 26 februari 2010. Bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd in 2014 onderscheidenlijk 2015. CAG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2880 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ2169 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4751 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY8975 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:678 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:109 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9338 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ4109 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS9291 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:163
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK7082
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6432
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8339
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BY0568
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:163