Parket bij de Hoge Raad, 24-01-2017 / 16/02602


ECLIECLI:NL:PHR:2017:165
Datum24-01-2017
InhoudsindicatieProfijtontneming. Verhouding ontnemingsvordering tot de terugvordering door gemeentelijke sociale dienst. Aanwijzing Ontneming en recht ex art. 79 RO. De regels die zijn vervat in de Aanwijzing Ontneming, Stcrt. 2009, 40 moeten worden beschouwd als recht ex art. 79 RO. De Aanwijzing houdt in dat uit sociale zekerheidsfraude bestaand w.v.v in beginsel niet ontnomen wordt op grond van artikel 36e Sr, als de gemeentelijke sociale dienst van zijn terugvorderingsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Anders dan het hof kennelijk tot uitgangspunt heeft genomen, houdt de Aanwijzing niet in dat indien de betrokkene het door de gemeentelijke sociale dienst teruggevorderde bedrag (nog) niet heeft betaald, kan worden afgeweken van het in de Aanwijzing geformuleerde uitgangspunt. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 16/02598 en 16/02599 (beide niet gepubliceerd en afgedaan met art. 80a RO) 16/02600 P.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK6942 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM8030 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:478
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:478