Parket bij de Hoge Raad, 09-05-2017 / 15/04336


ECLIECLI:NL:PHR:2017:322
Datum09-05-2017
InhoudsindicatieAchterdeurproblematiek bij het bedrijfsmatig telen van hennep in Bierum t.b.v. gedoogde coffeeshops. Beroep op het ontbreken van materiŽle wederrechtelijkheid. De opvatting dat aan de bewezenverklaarde gedragingen de wederrechtelijkheid ontvalt doordat hennepteelt uitsluitend plaatsvindt volgens een verantwoord, niet op winstbejag gericht productieproces t.b.v. de levering aan gedoogde coffeeshops, waarbij o.m. verschuldigde belasting wordt betaald, goede kwaliteit wordt geleverd en geen overlast wordt veroorzaakt, is onjuist. De omstandigheid dat de vraag of de levering van hennep aan gedoogde coffeeshops onder bepaalde (vergunnings-)voorwaarden gedoogd zou kunnen worden onderwerp is van maatschappelijk en politiek debat, leidt niet tot een ander oordeel. Samenhang met 15/04337.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7805 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9353 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9394 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1340 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1074 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1074 ★★