Parket bij de Hoge Raad, 04-07-2017 / 16/04430


ECLIECLI:NL:PHR:2017:999
Datum04-07-2017
InhoudsindicatieKlacht over n-o verklaring verdachte in h.b., art. 449.1 en 450.1.b Sv. H.b. tijdig ingesteld d.m.v. grievenformulier? Hof heeft vastgesteld dat verdachte het grievenformulier binnen de appeltermijn persoonlijk aan de centrale balie van de Rb. heeft afgegeven. Mede gelet op de inhoud van het grievenformulier, die bezwaarlijk anders kan worden verstaan dan als een uiting van verdachtes wens om tegen het in deze zaak gewezen vonnis h.b. in te stellen, is niet begrijpelijk s Hofs kennelijke oordeel dat verdachte daarmee toen niet - hetzij ex art. 449.1 Sv, hetzij ex art. 450.1.b Sv - op rechtsgeldige wijze h.b. heeft ingesteld of doen instellen. Volgt vernietiging en terugwijzing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN8587 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG5562 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW3629 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:16 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO5711 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4427 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK8958 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM2496 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3112 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1199 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC5971 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9705 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2750 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD6200 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2533 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU3460
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF1597
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2533 ★★