Parket bij de Hoge Raad, 28-09-2018 / 17/02787


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1076
Datum28-09-2018
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Erfrecht. Beroepsaansprakelijkheid notaris t.z.v. testament waarin de echtgenote van erflater niet langer als erfgenaam wordt genoemd, waardoor de wettelijke verdeling geen toepassing meer kan vinden (art. 4:13 BW). Beroepsfout i.v.m. onzorgvuldige redactie testament en niet voldoen aan informatieplicht? Kan door uitleg testament worden bereikt dat alsnog de wettelijke verdeling toepassing kan vinden (art. 4:46 BW)? Verval schadevergoedingsplicht wegens het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met (stief)kinderen zonder de notaris daarbij te betrekken?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5356 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8278 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AJ3242 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8751 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO6012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM6095 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1557 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6219 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:262 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY9317 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU7935 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1464 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT4096 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4940 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1037
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:4 ★★