Parket bij de Hoge Raad, 26-10-2018 / 17/04668


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1295
Meer over deze zaak:
Datum26-10-2018
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad vanwege te zwaar detentieregime. Vergoeding van immateriŽle schade op grond van art. 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW. Aantasting in de persoon op andere wijze? Leidt enkele schending van fundamenteel recht tot schadeplichtigheid? Tegemoetkoming op grond van art. 68 lid 7 Penitentiaire beginselenwet.
Recht.nl artikelRuimer baan voor smartengeld bij inbreuken op fundamentele rechten? (26-03-2019)
Leed of verdriet komen in het schadevergoedingsrecht slechts in enkele, door de wet benoemde gevallen voor vergoeding in aanmerking. Wanneer de benadeelde niet is aangetast in zijn eer of goede naam en geen lichamelijk letsel heeft, is nodig dat hij 'op andere wijze in zijn persoon is aangetast'. Deze 'vangnetcategorie' wordt al jaren tamelijk strak beteugeld.
In zijn arrest van 15 maart 2019, dat draait om onrechtmatige daad vanwege een te zwaar detentieregime, bevestigde de Hoge Raad dat er twee routes zijn om binnen de vangnetbepaling tot smartengeld te komen: 'het op andere wijze in de persoon aangetast zijn vereist hetzij geestelijk letsel, dan wel een (zeer) ernstige normschending en gevolgen'. Interessant is vooral dat hij het geestelijk letsel-criterium niet meer formuleert als het 'uitgangspunt'. Sterker nog: de Hoge Raad stelt in dit nieuwe arrest het criterium van 'zeer ernstige normschending en gevolgen' op gelijke voet met het criterium van geestelijk letsel.
> Een reactie op HR 15 maart 2019 (Esther Engelhard, Ucall.nl)
> Enkele schending van fundamenteel recht onvoldoende voor aanspraak op smartengeld (Redouan El Gamali, Cassatieblog.nl)
> Schadeclaims bij schendingen privacy: biedt de Hoge Raad aanknopingspunten? (Mark Jansen, Dirkzwager.nl)
> Geen immateriŽle schadevergoeding wegens streng detentieregime. (Femke Ruitenbeek, PS-updates.nl)
> Ruimer baan voor smartengeld bij inbreuken op fundamentele rechten? (Esther Engelhard, Ucall.nl)
> Geen recht op smartengeld voor gedetineerde die vast zat onder te zwaar detentieregime (Stichtingpiv.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5356 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW1519 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1483 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:760 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR5213 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO7721 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF4606 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8358 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK8146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD5356 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2737 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:715 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2981 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1519 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:926 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA6496 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD3963 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1337 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2008:BD6052 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AR5213 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE2117 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1512
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:851
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:5043
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1621
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:691
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6865
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:BM5197
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2006:BM5194
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2005:AT2244
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:376 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:496 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:561
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1174