Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2018 / 16/03481


ECLIECLI:NL:PHR:2018:435
Datum15-05-2018
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Schuldheling boot, art. 417bis Sr. Klacht o.m. over de vraag of de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de boot redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. De plv. AG stelt zich op het standpunt dat het beroep in cassatie dient te worden verworpen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:611 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3263 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:102
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD9689
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:851
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1009