Parket bij de Hoge Raad, 04-05-2018 / 17/02817


ECLIECLI:NL:PHR:2018:461
Datum04-05-2018
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Franchiseovereenkomst. Precontractuele informatieplicht franchisegever. Europese Erecode inzake Franchising. Omzetprognose zorgvuldig tot stand gekomen? Motiveringsklachten. Gedekt verweer?
Recht.nl artikelOmkering bewijslast franchise? (03-09-2018)
Een opmerkelijk advies van het Parket van de Hoge Raad over het bewijzen van de (on)deugdelijkheid van een prognose bij franchise. Is de Wet Acquisitiefraude van toepassing op prognoses bij franchise? Zo ja, dan kan dit betekenen dat franchisegevers bij een tegenvallende omzet van de franchisenemer moeten bewijzen dat hun prognose juist is geweest.
> Wie bewijst dat een prognose (on)deugdelijk is: de franchisegever of de franchisenemer? (Peggie van Vugt, Holla.nl)
> Wet Acquisitiefraude van toepassing op prognose zaken? (Jan-Willem Kolenbrander, Declercq.com)
> De Nederlandse Franchise Code en Wet Acquisitiefraude†Ė waarheen leidt de weg? (Jan-Willem Kolenbrander, Declercq.com)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3076 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7337 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3264 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8278 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:718 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AJ3242 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3259 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7329 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT6830 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3336 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1557 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG6231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:311 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7321 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2180 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:11564 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3583 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ4057 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE9250 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:304
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:164
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2372
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:821
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:173
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3348
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:455
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3723
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:11505
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:2557
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6869
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BU5842
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1696 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:439
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:740
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:680