Parket bij de Hoge Raad, 29-06-2018 / 17/04241


ECLIECLI:NL:PHR:2018:750
Datum29-06-2018
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder BV. Commanditaire vennootschap met als doel beleggen in filmproductie. Misleiding en benadeling beleggers doordat film niet is geproduceerd, inleg verloren is gegaan en fiscale voordelen zijn gemist. Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt. Passeren aanbod getuigenbewijs.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO7817 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2607 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3476 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI0468 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF6207 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:604 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2561 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD4922 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2034 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP5024
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ7856
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4414
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5276
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BH5905
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BC9805
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1904