Parket bij de Hoge Raad, 03-08-2018 / 17/03642


ECLIECLI:NL:PHR:2018:855
Datum03-08-2018
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Auteursrecht. Procesrecht. Kort geding over rechten op tv-format van quiz (Eindspel). Maatstaf voor toewijzing vordering in kort geding; motivering belangenafweging; devolutieve werking. Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv; indicatietarieven 2017.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE9400 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:196 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2132
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:5427
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1974