Parket bij de Hoge Raad, 28-05-2019 / 18/00015


ECLIECLI:NL:PHR:2019:1028
Datum28-05-2019
InhoudsindicatieEconomische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (slobs). Witwassen van geldbedragen ( 1.356.840,-) begaan door rechtspersoon, art. 420bis.1.b Sr. 1. Kan uit bewijsvoering volgen dat geldbedragen criminele herkomst hadden en dat verdachte van die herkomst heeft geweten? 2. Strafmotivering, art. 23.7 (oud) Sr en hoogte strafkorting in het licht van overschrijding redelijke termijn. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/06128 E, 18/00012 E en 18/00014 E.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:733 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO8315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0912 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3092 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2817 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:376 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1366
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:984
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:983
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1366